Om hundartros

Det finns cirka 800 000 hundar i Sverige. Ungefär var femte hund anses lida av artros, som är den mest utbredda formen av ledbesvär. Ett stort mörkertal gör det dock svårt att bestämma den verkliga omfattningen av artros. Troligtvis är betydligt fler hundar drabbade.

Artros uppkommer av en successiv nedbrytning av brosket i lederna, samtidigt som en kompenserande, felaktig påbyggnad av ben och broskvävnad sker. Det vanligaste symtomet på artros hos hund är stelhet och hälta.

Artros är framförallt, precis som hos människan, ett åldersrelaterat fenomen. Men även yngre individer kan drabbas, till exempel på grund av genetiska orsaker, skador eller felaktig livsföring (för mycket mat och för lite motion). Forskning visar att tyngre hundraser oftare drabbas av artros än lättare hundraser.

Ett effektivt sätt att stävja artros omfattar en kombination av åtgärder: Näringsriktig diet, viktkontroll och måttlig, regelbunden motion som exempelvis sjukgymnastik och simträning. Lägg därtill inflammationsdämpande och smärtstillande läkemedel i kombination med naturliga kosttillskott som stödjer leden och minskar risken för brosknedbrytning. 

3 snabba råd när din hund har fått artros

1  Rätt vikt.

Onödig vikt ger en onödig belastning på lederna.

 2 Rätt kost.

Det är viktigt med ett foder som är anpassat till din hunds hälsa, storlek, vikt och ålder. Många gånger behöver du komplettera med ett bra kosttillskott.

3 Rätt motion.

Rätt motion anpassat till din hund är viktigt.

10 frågor och svar om artros

Vad är artros och hur märker man om ens hund har drabbats?
- Artros är en sjukdomsprocess där nedbrytning av ledbrosk och inflammation av ledkapseln tagit överhand över uppbyggande (läkande) processer). De vanligaste symtomen är hälta, ledsvullnad och ömhet i leden/lederna.

Vilka skador uppstår vid artros?
- Ledkapseln svarar på hormoner och andra substanser med inflammation (svullnad, rodnad, ömhet, värme och smärta). Detta gör att en sämre tunnflytande ledvätska produceras och leden ömmar vilket leder till hälta. Ledbrosket blir tunnare och får sämre stötupptagande förmåga. Till sist uppstår nötningsskador och ledbrosket blir förstört. När benet blottas under ledbrosket uppstår smärta, till sist börjar leden förkalkas runt ledbrosket och så kallade pålagringar uppstår. Dessa kan veterinären upptäcka när denne känner på skelettet, eller om man studerar röntgenbilder.

Vad är höftledsfel?
-En vanlig höftledsjukdom hos den unga hunden är höftledsdysplasi, vilket innebär försämrad passform mellan ledskål och ledhuvud i höftleden. Glapp i höftleden leder i sin tur till höftledsartros som gör ont och leder till benpålagringar.

Varför höftledsröntgar man hundar av vissa raser rutinmässigt, så kallad HD-röntgen? 
- Höftledsdysplasi är en ärftlig sjukdom med en komplex (polygen) nedärvning. Höftledsröntgen görs för att vi skall kunna välja rätt föräldradjur. Därför är det även viktigt att avkommorna höftledsröntgas.

Vad är AD och varför röntgar vi för AD?
- Armbågsdysplasi (AD) är ett samlingsbegrepp för flera ärftliga ledbrosksjukdomar i armbågsleden. Dessa leder i sin tur till att armbågsleden utvecklar artros. Lederna röntgas och veterinären tittar efter pålagringar i leden och andra tecken på artros. Man letar efter utvecklad sekundär artros, alltså sen utveckling. Denna röntgen blir därför mindre specifik och därmed sämre för val av rätt föräldradjur. Det är viktigt att avkommorna röntgas.

Finns det andra faktorer än genetiska (ärftliga) som medverkar till utvecklingen av höftledsartros eller armbågsartros?
- Ja. Vi vet att utfodringen av valpar och unga hundar är viktig. Hunden skall äta 
ett valpfoder fram till dess att den väger 80 % av sin vuxna vikt. Köper man ett färdigfoder skall man inte ge några tillskott av vitaminer eller mineraler. Det föreligger då en stor risk att överutfodra med kalk eller vitaminer. Hundar skall motionera och röra sig mycket redan som valpar. Detta gör att skelett och leder blir anpassade till ett rörligt liv, dessutom minskar risken för fetma. Hundar skall gärna vara lite magra under sin uppväxt.

Hur skall jag behandla min hund som fått anmärkning på höftlederna, till exempel D eller E?
- Om hunden kommit till bedömning och aldrig varit halt, så fortsätt att röra mycket på hunden. Kontakta veterinär om hälta uppstår, men behandla hunden som frisk fram till dess att problem uppstår. Hundar med höftledsdysplasi eller tecken på följdsjukdom skall ej användas i avel.

Hur ska vi behandla hundar med artros?
- Det viktigaste är rikligt med motion och bantning för att stötta och inte överbelasta lederna.

Finns det mediciner mot artros?
- Ja. För att lindra ledinflammationen ges antingen kortison eller NSAID 
(antiinflammatorisk medicin). För att hjälpa ledbrosket ges broskskyddande medicin som glukosaminer eller hyaluronsyra.

Kan man operera hundar för artros? 
- Ja. Steloperation kan göras för att därigenom få en smärtfri led. Nackdelen är att man då också minskar hundens rörlighet. Ledproteser är det optimala sättet att ersätta en artrosled. Detta görs enbart på höftleder hos hund.